JerusalemJerusalem and RegionJerusalem area aerial from northThe EarthThe EarthThe EarthDavid writes PsalmsPsalm 19:14 NASBPsalm 19:14 KJV