JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilIsaiah who was readyIsaiah 45:7 NASBIsaiah 45:7 KJV